Khutbah Jum’at – 20090213

Islam melarang keras adanya kesaksian palsu, bahkan menyatakan bahwa perbuatan ini setara dengan menyekutukan ALLOH SWT. Mari perhatikan hadits berikut,“Rasululloh SAW berkhutbah di hadapan orang-orang dan beliau bersabda,”Hai manusia bahwa dosa kesaksian palsu setara dengan dosa syirik”, lalu Beliau membacakan ayat ALLOH SWT,”maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”(Al Hajj(22):30)”

Hadits di atas memperlihatkan kesetaraan perkataan dusta (kesaksian palsu) dengan berhala2 (simbol kemusyrikan dalam menyekutukan ALLOH SWT). Ini artinya orang yg berdusta telah memunkiri ke-Maha Tahu-an ALLOH SWT.

Kita juga dilarang untuk menyembunyikan kesaksian, karena menyembunyikann kesaksian dapat membuat orang lain terdzalimi, karena tiada ada saksi yg memberikan kesaksian untuk membelanya. ALLOH SWT berfirman,“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Baqarah(2):283)

Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya peristiwa pemalsuan kesaksian, Islam telah memberikan tuntunan kepada kita selaku umatnya mengenai syarat-syarat seorang saksi. Termasuk diantaranya kebiasaan orang yang akan bersaksi harus dijadikan pertimbangan. Jika dia suka berdusta dalam kehidupan kesehariannya, maka kesaksiannya haruslah dikaji lagi lebih mendalam.

3 thoughts on “Khutbah Jum’at – 20090213

  1. umat Islam wajib merapatkan barisan kejamaahan. Didalam segala hal, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Jauhi dan perangi segala jenis kemusyrikan dan pemujaan terhadap tuhan-tuhan palsu. Basm habis kaum munafik yang tak henti hentinya menginginkan kehancuran kaum muslimin dengan pandangannya yang materialistik dan anti syariah. Bela dukung dan bantu para mujahid diseluruh dunia yang berjihad demi tegaknya khilafah islamiyah, Islam satu satunya pilihan dan jalan keselamatan dunia dan akhirat.

  2. Niatk an dan nyatakan hanya didalam dan beserta Islam kebahagiaan, kemenangan dan kejayaan akan dicapai, tak ada jalan lain. Semua faham, agama dan keyakinan diluar Islam pasti menjerumuskan seseorang atau masyarakat dan bangsa kedalam neraka jahanam.
    Namun sebelumnya, azab dan kehinaan akan menimpa semua umat manusia karena ingkar dan melawan serta kufur terhadap segala peraturan Allaah swt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: